Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Zmluva Slovak Telekom júl 2019
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla
Darovacia zmluva ELANFIT
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
Dodatok č..2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva ELEKTRO-M, s.r.o.
Zmluva DDS Stabilita
Zmluva Delikomat Slovensko, s.r.o.
darovacia zmluva p.Smejová
Názov dokumentu Download
Faktúry 05/2019
juhufdadgjvc
Faktúry 03/2019
Faktúry 02/2019
Faktúry 01/2019
Faktúry 12/2018
Faktúry 11/2018
Faktúry 10/2018
Faktúry 09/2018
Faktúry 08/2018
Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla
Objednávka - maliarske a natieračské práce júl 2016
Názov dokumentu Download
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Názov dokumentu Download
Objednávky 1-3/2019