Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
Dodatok č..2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva ELEKTRO-M, s.r.o.
Zmluva DDS Stabilita
Zmluva Delikomat Slovensko, s.r.o.
darovacia zmluva p.Smejová
darovacia zmluva Lekáreň
Zmluva Mesto Gbely
Dodatky zmluvy Slovak Telekom
Zmluva o spolupráci a odbornej stáži - praxi
Názov dokumentu Download
Faktúry 01/2019
Faktúry 12/2018
Faktúry 11/2018
Faktúry 10/2018
Faktúry 09/2018
Faktúry 08/2018
Faktúry 07/2018
Faktúry 06/2018
Faktúry 05/2018
Faktúry 04/2018
Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla
Objednávka - maliarske a natieračské práce júl 2016
Názov dokumentu Download
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013