Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla
Zmluva Mesto Gbely
darovacia zmluva Lekáreň Veronika
darovacia zmluva ELANFIT
Darovacia zmluva
Zmluva o dodávke plynu bud. Čárskeho
Zmluva o dodávke plynu bud. Hudecova
Rámcová dohoda na dodanie potravín - hydinové mäso 2019
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2020
Zmluva Slovak Telekom ISDN linka 2019
Názov dokumentu Download
Faktúry 12/2019
Faktúry 11/2019
Faktúry 10/2019
Faktúry 09/2019
Faktúry 08/2019
Faktúry 07/2019
Faktúry 06/2019
Faktúry 05/2019
Faktúry 04/2019
Faktúry 03/2019
Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla
Objednávka - maliarske a natieračské práce júl 2016
Názov dokumentu Download
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Názov dokumentu Download
Objednávky 10-12/2019
Objednávky 7-9/2019
Objednávky 4-6/2019
Objednávky 1-3/2019