Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na dodanie potravín Mraziarne Kopčany 2019
Zmluva PRAGOPERUN SK 2019
Zmluva Slovak Telekom 2019
Zmluva Slovak Telekom júl 2019
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 27.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva ELEKTRO-M, s.r.o.
Zmluva DDS Stabilita
Zmluva Delikomat Slovensko, s.r.o.
Názov dokumentu Download
Faktúry 11/2018
Faktúry 10/2018
Faktúry 09/2018
Faktúry 08/2018
Faktúry 07/2018
Faktúry 06/2018
Faktúry 05/2018
Faktúry 04/2018
Faktúry 03/2018-2.časť
Faktúry 03/2018-1.časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download