Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
darovacia zmluva ELANFIT
Dodatok č.1 k zmluve o nájme programového vybavenia
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Zmluva o údržbe a servise vzduchotechniky
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
Zmluva Mesto Gbely
Názov dokumentu Download
Faktúry 04/2017-2.časť
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Faktúry 03/2017-1.časť
Faktúry 02/2017-2.časť
Faktúry 01/2017
Zmluva FLOWERY pranie prádla
Faktúry 12/2016-2.časť
Faktúry 12/2016-1.časť
FA november 2016 2.časť
FA november 2016 1. časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download