Dokumenty


Názov dokumentu Vytvorené Download
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 09.10.2023
Leták - zariadenie pre seniorov 09.05.2023
Náležitosti potrebné na príjem klienta 09.05.2023
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 29.04.2019
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti 29.04.2019
Názov dokumentu Vytvorené Download
VZN Mesta Gbely číslo 2/2023 - cenník - platné od 1.4.2023 14.04.2023
VZN Mesta Gbely číslo 1/2021 - Dodatok č. 2 - cenník - platné od 1.7.2022 14.04.2023
VZN Mesta Gbely číslo 1/2021 - Dodatok č. 1 - cenník - platné od 1.10.2021 14.04.2023
VZN Mesta Gbely číslo 1/2021 - cenník - platné od 1.9.2021 14.04.2023
VZN Mesta Gbely číslo 2/2019 - cenník - platné od 1.4.2019 14.04.2023
Názov dokumentu Vytvorené Download
opatrovateľka/asistent opatrovateľa 18.10.2023
kuchár/kuchárka 18.10.2023
Názov dokumentu Vytvorené Download
Vyhlásenie na 2% dane za rok 2022 14.04.2023
Názov dokumentu Vytvorené Download
Domáci poriadok DPS n.o., Gbely 21.07.2023
Organizačný poriadok 17.07.2023
Poskytované sociálne služby v DPS n.o., Gbely 20.04.2023
Vízia a stratégia DPS n.o., Gbely 14.04.2023