Dokumenty


Názov dokumentu Download
VZN Mesta Gbely č. 2/2019 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.04.2019
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
Organizačný poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Náležitosti potrebné pri nástupe do zariadenia
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017
Domáci poriadok
Potvrdenie bezinfekčnosť
VZN Mesta Gbely č. 3/2016 O úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.01.2017 do 31032019
Vyhlásenie o majetku