Dokumenty


Názov dokumentu Download
smernica č. 2/2021 Uvoľnenie opatrení od 3.5.2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (2% dane) 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
Smernica 8/2020 Uvoľnenia opatrení v DPS n.o., Gbely v súvislosti s ochorením COVID-19 počas vianočných a novoročných sviatkov v budove na ul. Hudecova
Krízový plán 2020
OZNAM - preberanie balíčkov od rodiny 11/2020
Zákaz návštev
5/2020 Smernica Uvoľnenie opatrení v súvislosti s príjmom prijímateľa sociálnej služby
Odovzdávanie vecí od rodinných príslušníkov obyvateľom - od 18.5.2020
Krízový plán COVID-19