Dotazníky


Názov dokumentu Download
Dotazník spokojnosti - rodinní príslušníci december 2022 budova Prof. Čárskeho
Dotazník spokojnosti - rodinní príslušníci december 2022 budova Hudecova
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Prof. Čárskeho
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Hudecova
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Hudecova
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb október 2021 - budova Hudecova
Prijímatelia sociálnych služieb október 2021 - budova Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb apríl 2021 - budova Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb apríl 2021 - budova Hudecova