Kontakty


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
Gbely, Prof. Čárskeho 291/14
IČO: 36 084 514
DIČ: 20 21 940 998

budova DPS I, Prof. Čárskeho 291/14

riaditeľka

Ing. Petra Krbicová

034 662 1227


hlavná sestra

Mgr. Petra Hyžová

034 662 1227

hlavna1@dpsgbely.sk

vedúca stravovacej prevádzky

Ľubica Knapová

034 660 5007

kuchyna@dpsgbely.sk

asistent sociálnej práce

Bc. Lucia Mokrohajská

0911 369 773

social1@dpsgbely.sk

budova DPS II, Hudecova 1471/45

hlavná sestra

PhDr. Zuzana Kaiserová, MSc.

034 654 2838

hlavna2@dpsgbely.sk

sociálna pracovníčka

Mgr. Ingrid Pagerková

0914 118 256

social3@dpsgbely.sk

sociálna pracovníčka

Mgr. Silvia Turečková

0914 118 256

social2@dpsgbely.sk

ekonómka

Bc. Valéria Adamovičová

0903 723 009

ekonom@dpsgbely.sk

personalistika, mzdy

Ing. Lucia Poláková

0903 723 009

mzdy@dpsgbely.sk

informácie o voľných miestach
prijímateľ sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb

asistent sociálnej práce

Bc. Lucia Mokrohajská

0911 369 773

social1@dpsgbely.sk