Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Zmluva o dodávke plynu bud. Hudecova
Rámcová dohoda na dodanie potravín - hydinové mäso 2019
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2020
Zmluva Slovak Telekom ISDN linka 2019
Rámcová dohoda na dodanie potravín Mraziarne Kopčany 2019
Zmluva PRAGOPERUN SK 2019
Zmluva Slovak Telekom 2019
Zmluva Slovak Telekom júl 2019
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici
Názov dokumentu Download
Faktúry 01/2018
Faktúry 12/2017-2.časť
Faktúry 11/2017-2.časť,12/2017-1.časť
Faktúry 11/2017-1.časť
Faktúry 10/2017
Faktúry 09/2017
Faktúry 08/2017,09/2017
Faktúry 08/2017
Faktúry 07/2017
faktúry 06/2017-2.časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download