Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Dodatky zmluvy Slovak Telekom
Zmluva o spolupráci a odbornej stáži - praxi
Podnájomná zmluva
Kúpna zmluva č. Z201838806_Z
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
darovacia zmluva ELANFIT
Dodatok č.1 k zmluve o nájme programového vybavenia
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Názov dokumentu Download
Faktúry 08/2017,09/2017
Faktúry 08/2017
Faktúry 07/2017
faktúry 06/2017-2.časť
Faktúry 05/2017-2.časť,06/2017-1.časť
Faktúry 05/2017-1.časť
Faktúry 04/2017-2.časť
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Faktúry 03/2017-1.časť
Faktúry 02/2017-2.časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download