Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Rámcová dohoda na dodanie potravín - hydinové mäso 2019
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2020
Zmluva Slovak Telekom ISDN linka 2019
Rámcová dohoda na dodanie potravín Mraziarne Kopčany 2019
Zmluva PRAGOPERUN SK 2019
Zmluva Slovak Telekom 2019
Zmluva Slovak Telekom júl 2019
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 27.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb
Názov dokumentu Download
Faktúry 08/2018
Faktúry 07/2018
Faktúry 06/2018
Faktúry 05/2018
Faktúry 04/2018
Faktúry 03/2018-2.časť
Faktúry 03/2018-1.časť
Faktúry 02/2018
Faktúry 01/2018
Faktúry 12/2017-2.časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download