Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
darovacia zmluva p.Smejová
darovacia zmluva Lekáreň
Zmluva Mesto Gbely
Dodatky zmluvy Slovak Telekom
Zmluva o spolupráci a odbornej stáži - praxi
Podnájomná zmluva
Kúpna zmluva č. Z201838806_Z
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
darovacia zmluva ELANFIT
Dodatok č.1 k zmluve o nájme programového vybavenia
Názov dokumentu Download
Faktúry 02/2018
Faktúry 01/2018
Faktúry 12/2017-2.časť
Faktúry 11/2017-2.časť,12/2017-1.časť
Faktúry 11/2017-1.časť
Faktúry 10/2017
Faktúry 09/2017
Faktúry 08/2017,09/2017
Faktúry 08/2017
Faktúry 07/2017
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download