Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
Kúpna zmluva č. Z201838806_Z
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
darovacia zmluva ELANFIT
Dodatok č.1 k zmluve o nájme programového vybavenia
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Zmluva o údržbe a servise vzduchotechniky
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov
Názov dokumentu Download
FA november 2016 2.časť
FA november 2016 1. časť
FA október 2016 2. časť
FA október 2016 1.časť
FA september 2016 3. časť
FA september 2016 2. časť
FA september 2016 1. časť
FA august 2016 3. časť
FA august 2016 2.časť
FA august 2016 1.časť
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download