Zverejňovanie


Názov dokumentu Download
darovacia zmluva Mgr.Horinková
darovacia zmluva Lekáreň Veronika
Zmluva o dodávke elektriny na rok 2021
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie TTSK
Zmluva PRAGOPERUN SK 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVR SR
Dodatky k zmluve Slovak Telekom
Zmluvy Slovak Telekom
Zmluva Nadácia Henkel Slovensko
Zmluva VEPOS SKALICA
Názov dokumentu Download
Faktúry 05/2020
Faktúry 04/2020
Faktúry 03/2020
Faktúry 02/2020
Faktúry 01/2020
Faktúry 12/2019
Faktúry 11/2019
Faktúry 10/2019
Faktúry 09/2019
Faktúry 08/2019
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download
Názov dokumentu Download