Aktivity


A prišiel Mikuláš 2016

Dátum príspevku: 08-12-2016

Adventná dedinka 2016

Dátum príspevku: 08-12-2016

Spoločensko - priateľské stretnutie 2016

Dátum príspevku: 23-11-2016

Prehliadka speváckych skupín 2016

Dátum príspevku: 27-10-2016

Oslava Mesiaca úcty k starším 2016

Dátum príspevku: 24-10-2016

Púť seniorov a chorých Šaštín 2016

Dátum príspevku: 23-09-2016

Oslava výročia v Domove Barborka Unín 2016

Dátum príspevku: 13-09-2016

Rozlúčka s letom 2016

Dátum príspevku: 31-08-2016

Návšteva zariadenia Nezábudka Kúty 2016

Dátum príspevku: 18-08-2016