Mesiac úcty starším 2019


Dátum článku: 29-10-2019


S radosťou a potešením sme pre našich klientov pripravili oslavy vyžadujúce obdiv a úctu, potrebu vysloviť milé slová, poďakovania a priania zdravia, šťastia, spokojnosti. Na začiatku, po príhovore pani riaditeľky odslúžil bohoslužbu slova veľa dôstojný pán farár Andrej Fordinál, ktorý odovzdal slovo pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Hazlingerovi. Úsmev na perách vyčarovali svojim programom deti s Materskej školy a Základnej školy Gbely. Ako aj minulý rok, i teraz nás potešila Karolínka Mikušová, ktorá spravila ukážku agility a jej úžasnými akrobatickými kúskami z gymnastického vystúpenia. Naši obyvatelia sa na tento deň tiež dlho pripravovali a predviedli nám všetkým spevácke vystúpenie i zábavnú scénku s názvom "Ukradnutí králici." Na záver programu medzi nás prišla folklórna skupina Gbelan, ktorá si spolu s klientmi zaspievala i trocha zatancovala a hlavne nabudila pozitívnu náladu. Celý program ukončil pán primátor , ktorý odovzdal ceny úspešným súťažiacim v jesennej olympiáde i darčeky všetkým zamestnancom, ako poďakovanie za ich vykonanú prácu. Každého obyvateľa sme obdarovali medovníkom na pamiatku. Veríme, že sa naši obyvatelia na našom podujatí dobre cítili a dúfame, že im na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na organizácii a priebehu slávnosti veľmi pekne ďakujeme.