Jubilanti - členovia Jednoty dôchodcov Gbely 2019


Dátum článku: 10-10-2019


Naši obyvatelia, ktorí v roku 2019 dosiahli okrúhle životné jubileum, alebo sa dožili veku vyššieho ako 85 rokov a ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov Gbely, boli pozvaní na slávnostné posedenie v kultúrnom dome. Členky jednoty dôchodcov pripravili pre jubilantov pekný kultúrny program, ktorý začínal prednesom poézie a pokračoval speváckymi vystúpeniami. Podávala sa káva, chlebíčky aj koláčik. Naši obyvatelia stretli mnoho svojich rovesníkov, s ktorými sa už dlhší čas nevideli, preto bolo posedenie veľmi príjemné. Jeden z našich obyvateľov sa v roku 2019 dožíva krásnych 95 rokov, preto mu bol od členov Jednoty dôchodcov odovzdaný pamätný list a veľké perníkové srdce. Zo zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť posedenia, preto mu darčeky boli odovzdané v našom zariadení. Ďakujeme Jednote dôchodkov Gbely za pozvanie na toto pekné podujatie.