VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V MESIACI SEPTEMBER 2019


Dátum článku: 03-10-2019


Všetko okolo seba môže človek zastaviť, zastaví každý pohyb, nepokoj, jediné na čo jeho sila nestačí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života, a preto ďakujme každému ránu, v ktorom sme sa zobudili. Užime si slnečné lúče, vrúcne priateľstvá, všetko okolo nás. Čas strávený pri spoločných aktivitách nám tieto dni rozžiari, upevní vzájomné vzťahy alebo pomôže naviazať nové priateľstvá. Seniori nášho zariadenia ani po lete neleňošia a sú súčasťou rozličných aktivít. Na začiatku mesiaca sme zorganizovali olympiádu, súťažili v hode do koša, šípkach, kolkách, hre človeče. V ďalších dňoch zamestnanci spolu s obyvateľmi Domu pokojnej staroby upratali a skrášlili kvetinovou výsadbou okolie budovy na Hudecovej pri príležitosti „Gbelských hodov.“ Ako aj po minulé roky, aj tento rok sme zorganizovali spoločné „pečenie štrúdle.“ Jablkové pochutiny patria k jeseni a preto obyvateľky očistili, nastrúhali jablká, podľa osvedčeného receptu upiekli štrúdle. Vôňa jabĺk a škorice sa niesla celou budovou. Ochutnávali nielen obyvatelia ale i všetci zamestnanci. Všetkým, ktorý sa zúčastnili na aktivitách v mesiaci september , ich organizáciach a priebehu veľmi pekne ďakujeme.