Aktivity


Ženský spevácky zbor GBELSKÉ BABKY

Dátum príspevku: 22-12-2023

Folklórna skupina Gbelan v DPS, n.o. Gbely

Dátum príspevku: 13-12-2023

Návšteva cintorína 2023

Dátum príspevku: 16-11-2023

MESIAC OKTÓBER 2023 - mesiac úcty k starším

Dátum príspevku: 03-11-2023

Spoločné foto DPS II 2023

Dátum príspevku: 27-10-2023

Spoločné foto DPS I 2023

Dátum príspevku: 27-10-2023

Jednota Dôchodcov Jubilanti 2023

Dátum príspevku: 27-10-2023

Návšteva kapucínov 2023

Dátum príspevku: 27-10-2023

Púť v Šaštíne September 2023

Dátum príspevku: 20-09-2023