Aktivity


Zhadzovanie „Mája“ 2023

Dátum príspevku: 13-06-2023

Návšteva detí zo ZŠ Gbely 2023

Dátum príspevku: 13-06-2023

Divadlo Gbelík v zariadení 2023

Dátum príspevku: 06-06-2023

Raňajky v meste Gbely 2023

Dátum príspevku: 06-06-2023

Turínska púť Šaštín 2023

Dátum príspevku: 06-06-2023

Jednota dôchodcov 2023

Dátum príspevku: 06-06-2023

Deň Matiek 2023

Dátum príspevku: 15-05-2023

Stavanie Mája 2023

Dátum príspevku: 12-05-2023

Deň Narcisov Gbely 2023

Dátum príspevku: 12-05-2023

Veľká Noc 2023

Dátum príspevku: 12-05-2023