Dokumenty


Názov dokumentu Download
Zákaz návštev
5/2020 Smernica Uvoľnenie opatrení v súvislosti s príjmom prijímateľa sociálnej služby
Odovzdávanie vecí od rodinných príslušníkov obyvateľom - od 18.5.2020
Krízový plán COVID-19
Poďakovanie
Domáci poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
OZNAM - preberanie balíčkov od rodiny 11/2020
Vízia a stratégia Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
VZN Mesta Gbely č. 2/2019 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.04.2019
Náležitosti potrebné pri nástupe do DPS n.o., Gbely