Dokumenty


Názov dokumentu Download
voľné pracovné miesto - opatrovateľ/ka
Voľné pracovné miesto - kuchár / kuchárka
VZN č. 1/2021 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom pokojnej staroby n.o., Gbely platného od 1.9.2021
Voľné pracovné miesto - zdravotná sestra
smernica č. 2/2021 Uvoľnenie opatrení od 3.5.2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (2% dane) 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
Smernica 8/2020 Uvoľnenia opatrení v DPS n.o., Gbely v súvislosti s ochorením COVID-19 počas vianočných a novoročných sviatkov v budove na ul. Hudecova
Krízový plán 2020
OZNAM - preberanie balíčkov od rodiny 11/2020