Dokumenty


Názov dokumentu Download
oznam - preberanie balíčkov od rodinných príslušníkov
Zákaz návštev
5/2020 Smernica Uvoľnenie opatrení v súvislosti s príjmom prijímateľa sociálnej služby
Odovzdávanie vecí od rodinných príslušníkov obyvateľom - od 18.5.2020
Krízový plán COVID-19
Poďakovanie
Domáci poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Organizačný poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Vízia a stratégia Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (2% dane)