Vystúpenie speváckeho súboru Senior 2018


Dátum článku: 19-12-2018


Počas adventu medzi nás opäť zavítali členovia speváckeho súboru Senior pod vedením pán Nemca. Vianočnú atmosféru spríjemnili pásmom vianočných piesní a básní. K spevu sa pridali aj obyvatelia. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc. Po ich vystúpení odovzdal pán primátor Ing. Jozef Hazlinger spolu s pani prednostkou Ing. Natašou Londarevovou všetkým obyvateľom vianočné cukrovinky a s prianím pokojného prežitia vianočných sviatkov sme sa rozlúčili.