Vystúpenie v Holíči 2018


Dátum článku: 21-11-2018


V utorok 20.11.2018 sme sa spolu s našimi obyvateľkami zúčastnili spoločensko-priateľského stretnutia, na ktoré nás pozvalo zariadenie DD a DSS pre dospelých Holíč. Súčasťou tohto stretnutia bolo vystúpenie jednotlivých pozvaných zariadení či už s piesňami, tancom alebo iným vystúpením na tému Na ľudovú nôtu. Naše obyvateľky sa nedali zahanbiť a vystúpili s krásnou scénkou "Námluvy", za čo im bol odmenou búrlivý potlesk. Zo stretnutie sme prišli plní pozitívnych dojmov a už teraz sa tešíme na budúci rok.