Mesiac úcty k starším 2018


Dátum článku: 22-10-2018


Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie. S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším pripravili pre našich obyvateľov malú slávnosť ako poďakovanie za ich celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré svojou prácou vytvárali. Slávnosť sme pripravili s prianím veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti a najmä ako prejav úcty voči našim klientom. Na úvod slávnosti odslúžil veľadôstojný pán farár Andrej Fordinál bohoslužbu slova, nasledoval príhovor pána primátora Ing. Jozefa Hazlingera, potešiť nás prišli deti zo Základnej školy i Materskej školy Gbely. Naši obyvatelia si pripravili spevácke vystúpenie a taktiež zábavnú scénku „Námluvy“. Medzi náš prišla aj Karolínka Majorová s vystúpením Dog dancing s jej psíkom Nikolkou, taktiež nás potešila gymnastickým vystúpením. Ako predposledný bod programu prišla medzi nás folklórna skupina Gbelan, ktorá nás strhla svojím vystúpením plným spevu a tanca a nabudila v nás pozitívnu náladu. Na záver odovzdal pán primátor ocenenia úspešným súťažiacim v jesennej olympiáde. Každého obyvateľa sme obdarili malým medovníkom na pamiatku. Veríme, že sa naši obyvatelia na našom podujatí dobre cítili a dúfame, že im na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na organizácii a priebehu slávnosti veľmi pekne ďakujeme.