Výlet do Unína 2018


Dátum článku: 10-07-2018


Na konci mesiaca jún sme dostali pozvanie do zariadenia pre seniorov Barborka Unín na Cestu históriou. Zamestnanci z tohto zariadenia pripravili pre hostí zaujímavé stanovištia, kde sa naši obyvatelia vždy dozvedeli niečo z histórie Slovenska a zároveň museli splniť jednoduchú úlohu. Po ukončení tejto cesty ich čakalo pohostenie a oddych v sprievode zvukov harmoniky. Obohatení o nové vedomosti sa naši obyvatelia šťastne vrátili do zariadenia.