Stavanie mája 2018


Dátum článku: 04-05-2018


V stredu 3. mája sme v areáli budovy na ulici Hudecova stavali máj. Pri tejto príležitosti sme sa tešili aj z vynoveného prostredia, a to nového jazierka a taktiež nového mostíka, nakoľko pôvodný už doslúžil. Vynovený máme aj altánok, na ktorý sme nainštalovali krycie plachty, aby v ňom neprefukovalo. V dopoludňajších hodinách naša terapeutka spolu s obyvateľkami z budovy Hudecova pripravili výzdobu na máju. Popoludní sme máju za sprievodu spevu a hry na harmoniku postavili. Našim obyvateľom prišli pomôcť aj zamestnanci mesta. Pri tomto posedení sme si zaspievali a zahrali sa rôzne hry. Každý zúčastnený dostal odmenu. Povzbudení prežitím pekného popoludnia sme podujatie ukončili. Na záver by sme chceli poďakovať zamestnancom Mesta Gbely, lebo bez nich by sme máju nepostavili, taktiež ďakujeme pánovi Bolebruchovi, ktorý sa nám pravidelne stará o hudobný sprievod našich podujatí.