Vystúpenie speváckeho súboru Senior 2017


Dátum článku: 28-12-2017


V predvianočný čas nás prišli navštíviť členovia speváckeho súboru Senior. Privítali nás krásnou básňou, po nej nasledovali vianočné piesne. Na záver sme si s nimi zaspievali pieseň Tichá noc. Mnohým našim obyvateľom sa pri tejto piesni tlačili slzy do očí. Po ich vystúpení odovzdal pán primátor Ing. Jozef Hazlinger našim obyvateľom vianočné cukrovinky, Naši obyvatelia ako svoje poďakovanie odovzdali speváckemu súboru Senior a aj pánovi primátorovi vlastnoručne vyrobené vianočné aranžmány a levanduľové vrecúška. So sľubom skorej opätovnej návštevy sme sa rozlúčili.