Vystúpenie detí s predstavením "Fatimské posolstvo"


Dátum článku: 05-12-2017


V utorok 5.12. medzi nás prišli deti zo Základnej školy Gbely s predstavením "Fatimské posolstvo". Vo svojom stvárnení nám vyrozprávali príbeh zjavenia Panny Márie počas prvej svetovej vojny trom deťom - Lucii, Františkovi a Hyacinte, pri portugalskom mestečku Fátima. Hlavným posolstvom zjavení bola výzva k modlitbám a pokániu, ako aj nádej pre budúcnosť a viera v Božie milosrdenstvo. Ďakujeme deťom za krásne predstavenie a dúfame, že aj v budúcnosti k nám prídu s ďalšími príbehmi.