Spoločensko-priateľské stretnutie v Holíči


Dátum článku: 20-11-2017


V utorok 14.11.2017 sme sa stretli na spoločensko-priateľskom stretnutí v Holíči. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči nás pozval na 11-ty ročník tohto podujatia, témou vystúpení jednotlivých zariadení sociálnych služieb boli "RETRO HITY". Väčšina vystúpení boli spevácke čísla, naše obyvateľky si pripravili scénku "Hlt za tri grajcary", v ktorej zazneli úryvky viacerých piesní. S naším vystúpením sme zožali úspech, odmenou nám bol potlesk obecenstva. Nasledovalo občerstvenie a tanečná zábava. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.