Mesiac úcty k starším 2017


Dátum článku: 20-10-2017


V oboch našich zariadeniach sme sa vo štvrtok 19. októbra s úctou a vrelou vďakou na perách stretli pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Pre potešenie a spestrenie života našich obyvateľov sme pripravili peknú slávnosť, do prípravy ktorej sa zapojili aj naši klienti. Slávnosť sme začali bohoslužbou slova, ktorú odslúžil veľadôstojný pán farár Andrej Fordinál. Potom sa našim obyvateľom prihovoril pán primátor Ing. Jozef Hazlinger, ktorý priniesol darčeky, a to spoločenské hry pre seniorov. Naše speváčky si pripravili spevácke vystúpenie v sprievode heligónky, na ktorú hral pán Stanislav Martinkovič, vystúpenie spestrili vtipmi a vyznaním – spomienkou na staré časy. Pri tejto spomienke sme sa všetci zamysleli, aký uponáhľaný a iný život žijeme dnes. Podporiť a uctiť si našich obyvateľov prišli aj žiaci zo základnej školy, ktorí nás rozosmiali svojimi vtipnými scénkami prepletenými piesňami. Žiaci zo základnej umeleckej školy nám predviedli hru na heligónke, hru na flautu a taktiež krásne spevácke vystúpenie. Na rad prišli naše obyvateľky, ktoré sa zahrali na predajcov a zároveň konzumentov slivovice v scénke Hlt za tri grajcary. Ako predposledný bod programu sa predstavili členovia folklórnej skupiny Gbelan pod vedením pána Jána Bolebrucha. Ich spev a zvuk hudobných nástrojov nás úplne pohltil a do našich sŕdc a duší zasadil vlnu nadšenia. Ani sme sa nenazdali, prišiel záver našej krásnej slávnosti. Pán primátor odovzdal všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili októbrovej olympiády v zariadení ocenenia a diplomy, a to už bola posledná bodka nášho programu. Chceme sa poďakovať všetkým, či už účinkujúcim, klientom alebo zamestnancom, ktorí sa podieľali na tejto nádhernej slávnosti za to, že si našli čas, chuť a vôľu prispieť k vytvoreniu úsmevu na perách našich obyvateľov. Srdečne ďakujeme. Na záver si dovolíme vysloviť želenie pre našich obyvateľov. Náš kolektív Vám milí naši obyvatelia želá veľa zdravia, radosti a životného optimizmu, nech roky, ktoré máte pred sebou, prežijete obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a priateľov. Nech ste ešte dlhé roky medzi nami šťastní.