Výročie Domu seniorov Brodské 2017


Dátum článku: 13-10-2017


V krásny slnečný štvrtok 12. októbra 2017 sme navštívili partnerské zariadenie Dom seniorov Brodské. Boli sme pozvaní pri príležitosti oslavy 10. výročia založenia tohto zariadenia. Okrem zaujímavého programu od detí z Materskej školy Brodské sa s bábkovým divadlom predstavili aj obyvatelia Domu seniorov Brodské. Pre spríjemnenie stretnutia nám vyhrávala Cimbálová muzika Šibénka. Do zariadenia sme sa vrátili plní pozitívnych pocitov. Tešíme sa na opätovné stretnutie.