Vystúpenie prváčikov 2017


Dátum článku: 03-07-2017


V piatok 23.6.2017 nás prišli navštíviť prváčikovia zo Základnej školy Gbely v sprievode pani učiteľky Mgr. Ľubice Bezákovej. Pre našich obyvateľov si pripravili vystúpenie, súčasťou ktorého boli básne a piesne, ich vystúpenie našich obyvateľov veľmi potešilo. Detičky sme odmenili potleskom a malou sladkosťou a so želaním radostných prázdnin sme sa rozlúčili.