Výlet k Adamovským jazerám 2017


Dátum článku: 03-07-2017


V stredu 21.6.2017 sme si s našimi obyvateľmi urobili výlet do Adamova. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Na malom posedení v krásnom prostredí Adamovských jazier sme medzi nami privítali pána primátora Ing. Jozefa Hazlingera, pani prednostku Ing. Natašu Londarevovú, predsedníčku základnej organizácie Jednoty dôchodcov Gbely pani Milicu Ondrúškovú a hostí z partnerských zariadení - z Domova Barborka Unín, zo zariadenia Nezábudka Kúty, z Domu seniorov Brodské a v neposlednom rade z Domova MUDr. Dallosa z Moravského Svätého Jána. Adamovské jazerá sú rekreačnou lokalitou mesta Gbely a keďže naše zariadenie sídli v Gbeloch, každoročne organizujeme výlet do tejto rekreačnej oblasti. Pre niektorých z našich obyvateľov bol tento výlet prvou návštevou Adamovských jazier, pre iných bola táto návšteva spomienkou na mladé časy, keď sa nechodilo do Adamova, ale po gbelsky „na lúky“. V krásnej prírodnej scenérii sme sa stretli, aby sme príjemne strávili čas s priateľmi a nabrali novú energiu do ďalších dní. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie našich obyvateliek s pásmom piesní a vtipov. Na heligónke ich sprevádzal pán Stanislav Martinkovič, ktorému touto cestou ďakujeme. O šikovnosti svojich rúk sa mohli naši obyvatelia a aj hostia presvedčiť pri hre v petangu a hre v kolky, nechýbal chutný obed, koláč, kávička a ani zmrzlinové osvieženie. Čas veľmi rýchlo ubehol a príjemne unavení sme sa vrátili do zariadenia.