PÚŤ ŠAŠTÍN


Dátum článku: 06-06-2017


Tak, ako už býva tradičným zvykom, ani tento rok sme nezostali doma a vybrali sme sa na Turičnú púť seniorov a chorých do Národnej svätyne baziliky sedembolestnej panny Márie v Šaštíne - Strážach. Tento rok vyšla táto slávnosť na 5.6.2017. Hlavným celebrantom bol Mons. František Rábek vojenský biskup. Vo svojej kázni sa prihovoril chorým a seniorom slovami: že mnohokrát práve choroba alebo vek nám až ukážu, aké je dôležité nezabúdať na Pána a možno máme aj viac času myslieť na modlitbu a zamyslieť sa nad životom. Veď staroba je akoby jeseň života, kde vidíme jabloň obsypanú krásnymi červenými jablkami. V mladosti, keď je človek zdravý, nerozmýšľa nad starobou alebo chorobami. Práve vekom človek poznáva priority a podstatu mnohých Božích zámerov. Choroba môže byť nástrojom k modlitbe a k Bohu. Posilnený týmito slovami sme sa pobrali späť do zariadenia, šíriť tieto pekné slová našim blízkym. Opäť sme raz mohli navštíviť miesto, tak známe a nám blízke a veríme, že sa sem opäť vrátime na jeseň.