Vystúpenie druháčikov zo Základnej školy Gbely 2016


Dátum článku: 21-12-2016


Dnes, 21.12.2016 medzi nás zavítali deti - druháčikovia zo Základnej školy Gbely pod vedením Mgr. Renáty Bolebruchovej Štvrteckej. Prišli nám zaspievať, zarecitovať a zatancovať. Našich obyvateľov potešili vlastnoručne vyrobenými vianočnými pohľadnicami. S prianím prežitia krásnych a pokojných vianočných sviatkov sme sa s deťmi rozlúčili a sľúbili si, že sa opäť o rok uvidíme.