Prehliadka speváckych skupín 2016


Dátum článku: 27-10-2016


V stredu 26.10.2016 sme sa spolu s našimi obyvateľkami zúčastnili III. ročníka prehliadky speváckych skupín zariadení pre seniorov, ktorá sa konala v Zariadení pre seniorov v Skalici. Naše obyvateľky si pripravili krásne známe piesne, ktoré si s nimi s chuťou zaspievalo celé obecenstvo. Po ukončení oficiálnej časti a odovzdaní diplomov pre všetkých zúčastnených, z ktorých nikto nebol víťazom a ani porazeným nasledovala zábava, do hudby hrali Záhorácki heligonkári.. Naše klientky si zaspievali a zatancovali a večer sme sa príjemne unavení vrátili domov.