Oslava Mesiaca úcty k starším 2016


Dátum článku: 24-10-2016


Vo štvrtok 20.10.2016 sme si v našom zariadení uctili našich obyvateľov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" peknou slávnosťou. Na úvod odslúžil veľa dôstojný pán farár Andrej Fordinál bohoslužbu slova, potom sa našim obyvateľom prihovoril pán primátor Ing. Jozef Hazlinger, ktorý priniesol našim klientom darčeky vo forme terapeutických pomôcok, a to priraďovacie karty - povolania, ktoré slúžia na cvičenie pamäti a tiché kuželky, ktoré sa dajú použiť aj v interiéri. V malom kultúrnom programe sa so spevácky číslom a zábavnou scénkou s názvom "Nascípaný chlap je enem na zlost!" predstavili obyvatelia nášho zariadenia, čím vyčarili všetkým prítomným úsmev na tvári. Pozdraviť náš prišli aj deti zo základnej školy s pásmom piesní, básní a humorných scénok a taktiež detičky z materskej školy s básňami, spevom a tančekom. Hlavnou témou vystúpenia detí bola láska a úcta k starším. Na záver medzi nás zavítali členovia folklórnej skupiny Gbelan, ktorí si pre nás pripravili známe piesne. Spolu s nimi sme si zaspievali a zaspomínali na staré časy. Slávnosť sme ukončili vyhodnotením olympiády a odovzdávaním cien. Touto cestou chceme všetkým účinkujúcim zo srdca poďakovať. Dúfame, že nás v budúcnosti opätovne prídu potešiť. Srdečne ďakujeme.