Návšteva zariadenia Nezábudka Kúty 2016


Dátum článku: 18-08-2016


V krásne slnečné popoludnie sme sa dňa 16.8.2016 s našimi obyvateľmi zúčastnili oslavy 10. výročia založenia partnerského zariadenia Nezábudka Kúty. Oslava bola spojená s kultúrnym vystúpením a prehliadkou priestorov. Spoločne sme si zanôtili pri vystúpení detí a neskôr pri hre na harmonike. Príjemne unavení sme sa s obyvateľmi partnerského zariadenia rozlúčili a vydali sa na cestu domov.