Výlet k Adamovským jazerám 2016


Dátum článku: 20-06-2016


Dňa 14. júna 2016 sme si už tradične urobili výlet do krásneho prostredia Adamovských jazier. Zvykom bolo zísť sa na rybárskej chate pri staršom jazere, v tomto roku nám však bolo umožnené spoznať aj okolie mladšieho jazera, a to prostredníctvom posedenia v priestoroch bufetu a požičovne vodných šlapadiel u pána Vismeka, ktorému touto cestou ďakujeme. Pri Adamovských jazerách sme sa nezišli z dôvodu kúpania sa alebo rybárčenia, ale aby sme príjemne strávili čas v spoločnosti priateľov. Okrem obyvateľov Domu pokojnej staroby Gbely sa stretnutia zúčastnili aj obyvatelia z našich partnerských zariadení, a to z Domova Barborka Unín, zo zariadenia Nezábudka Kúty, z Domu seniorov Brodské a v neposlednom rade z Domova MUDr. Dallosa z Moravského Svätého Jána. V úvode sa nám v malom kultúrnom programe predstavili obyvateľky nášho zariadenia s pásmom piesní a vtipov, nasledovali súťaže v petangu a hádzaní loptičiek, neskôr sme si pochutili na grilovanom mäsku a kávičke s koláčom, nechýbalo ani zmrzlinové osvieženie. Posedenie sme si spestrili spevom a tancom. Na záver sme vyhlásili víťazov súťaží. Čas veľmi rýchlo ubehol, príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov, aby sme nabrali silu do ďalších dní.