Púť pre seniorov a chorých 2016


Dátum článku: 17-05-2016


V pondelok 16.5.2016 sa konala v Šaštíne púť pre seniorov a chorých pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého. Zúčastnili sme sa jej s našimi klientami z oboch zariadení. Svätá omša sa začala o 10:30 a celebroval ju bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko za účasti ďalších kňazov. Počas kázne sa pán biskup prihovoril veriacim slovami o chápaní utrpenia a bolesti a o tom, aké je dôležité odpúšťať a prijať odpustenie do svojho srdca. Po svätej omši sa pán biskup prihovoril našim klientom a osobitne ich požehnal. Takto posilnení sa naši klienti vrátili späť do zariadenia.