Stavanie mája 2016


Dátum článku: 11-05-2016


V piatok 6. mája sa už tradične v areáli Domu pokojnej staroby Gbely na Hudecovej ulici slávil príchod jari stavaním mája. Podujatia sa zúčastnili aj obyvatelia z budovy na ulici Prof. Čárskeho. Všetci sme sa spoločne stretli o 13:00 hodine, aby sme mašľami a vencom ozdobili májku, ktorú sme postavili s podporou potlesku našich obyvateľov. Počasie nám skutočne prialo, do spevu a tanca nám hral pán Ján Bolebruch. Podujatie bolo spojené so súťažou v minigolfe, najlepší hráči dostali sladkú odmenu. Touto akciou si naši obyvatelia mohli zaspomínať na svoju mladosť, keď v predvečer prvého mája chlapci stavali svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje. Podujatie sme ukončili zaspievaním piesne Sbohem, galánečko.