Valentín 2016


Dátum článku: 31-03-2016


V pondelok 8. 2. 2016 sme usporiadali Valentínsky deň. V doobedných hodinách sme súťažili vo Valentínskych súťažiach (skladanie citátu o láske, skladanie Valentínskeho obrázka, Valentínsky kvíz), súťažili sme o sladké odmeny. Poobede sme pokračovali v programe vyhlásením Valentínskeho kráľa a kráľovnej, ktorí boli zvolení na základe počtu Valentíniek. Tie dostávali po celý týždeň od obyvateľov a zamestnancov zariadenia. Títo budú svoj kráľovský úrad zastávať po celý rok až do vyhlásenia nového kráľa a kráľovnej. Po korunovácii sme si s naším Valentínskym kráľovským párom zatancovali a poobedie sme strávili v družnej zábave.