Púť v Šaštíne September 2023


Dátum článku: 20-09-2023


Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sa konala 16. septembra v Šaštínskej bazilike púť seniorov a chorých. Pútnicku svätú omšu celebroval Mons. Daniel Ižold, generálny vikár. Púte sa zúčastnili aj naši seniori zo zariadenia. Po svätej omši nezabudli ani na oplátky, ktoré nakúpili v stánku pred bazilikou.