Rozvoj mysle a zručností v seniorskom veku - projekt s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja


Dátum článku: 20-09-2023


V rámci projektu „Rozvoj mysle a zručností v seniorskom veku“ sme zakúpili materiál na terapeutickú prácu s klientami v pobytových službách v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Všetky aktivity boli počas realizácie projektu zamerané na rozvoj mysle a nácvik jemnej motoriky našich klientov. Cieľom bolo posilnenie samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby a tiež zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia sa do komunity v zariadení. Pri spoločných terapiách sa posilňujú spoločenské väzby, podporuje sa súdržnosť a odstraňuje sa pocit osamelosti. Spoločenské hry boli zakúpené nielen na terapeutickú činnosť, boli použité aj na hru pri každoročnej olympiáde, kde klienti medzi sebou súťažia v rôznych kategóriách. Záhradná terapia tento rok klientov skutočne oslovila, zapojili sa nielen do výberu okrasných rastlín a kvetov, ale aj do realizácie nového záhonu s okrasnými drevinami. V rámci už existujúcej kvetinovej výsadby doplnili nové kvety a oživili priestor, v ktorom trávia svoj voľný čas. Kancelársky materiál, dekoračný materiál a pracovný materiál sa využíval v rámci každodenných terapií, kde sa vyrábajú rôzne dekoračné predmety, najmä vence, materiál bol použitý aj pri terapiách s prvkami arteterapie a pri bežnej záujmovej činnosti klientov. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.