Výsadba okrasných drevín 2023


Dátum článku: 28-08-2023


Trnavský samosprávny kraj poskytol nášmu zariadeniu finančnú dotáciu, ktorú bolo okrem iného možné použiť na výsadbu okrasných drevín a kvetov v areáli zariadenia. Po zakúpení stromčekov, kríkov a kvetov sme s podporou a použitím užitočných rád seniorov pripravili vhodný terén na záhrade a urobili výsadbu. Okrasná výsadba má pozitívny vplyv na psychické zdravie a duševnú pohodu našich klientov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja @trnavskykraj .