Veľká Noc 2023


Dátum článku: 12-05-2023


Pri príležitosti prichádzajúcich Veľkonočných sviatkov navštívili seniorov v našom zariadení primátor mesta Gbely Mgr. Martin Jahodka a prednostka mesta Gbely Ing. Gabriela Kováčová. Pán primátor poprial všetkým krásnu a pokojnú Veľkú noc, veľa spokojnosti a slnečné dni. Po príhovore seniorom rozdali balíčky s veľkonočným zajkom a čokoládovými vajíčkami. Ani pán primátor s pani prednostkou neodišli s prázdnymi rukami, seniori ich obdarovali vyrobenými darčekmi a popriali im krásne a spokojné sviatky.