Pochovávanie basy 2023


Dátum článku: 11-05-2023


Na záver fašiangového obdobia pripravujeme každoročne pre našich klientov tradičné kultúrne podujatie - pochovávanie basy, ktoré sa uskutočnilo v utorok v poobedných hodinách, pred popolcovou stredou. Pri tomto symbolickom pochovávaní vystúpili klienti zariadenia s pripravenými piesňami a zamestnanci v kostýmoch. Bol to obrad plný plaču i smiechu zároveň a hlavne zábavy parodujúcej poslednú rozlúčku, ktorá ohlasuje koniec zábav. Keďže už je basa pochovaná, môže sa začať obdobie pôstu.