Kráľovské Mesto Skalica


Dátum článku: 08-07-2022


V rámci projektu "Návrat do minulosti so seniormi" sme navštívili Kráľovské okresné mesto Skalica. V spolupráci s TIK Skalica, sme pre klientov pripravili prehliadku vybraných pamiatok mesta. Sprevádzal nás po nich veľmi milý pán sprievodca, ktorý im všetko pútavo vysvetlil, ukázal ... počas celej prehliadky bol veľmi empatický a nápomocný všetkým seniorom. Stretli sme sa na námestí, pokračovali do Domu kultúry, odtiaľ sme sa presunuli do Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského. Po prehliadke kostola naše kroky smerovali do Expozícia kníhtlače, odkiaľ si naše babičky a deduškovia odniesli malý suvenír v podobe pohľadnice, ktorú si sami mohli opečiatkovať. Po doobedí plnom nových a zaujímavých informácií sme sa rozhodli náš výlet zakončiť v cukrárni pri sladkom koláčiku, zmrzline a výbornej kávičke. Nezabudli sme ani na klientov, ktorí sa tejto prehliadky nemohli zúčastniť a priniesli sme im z ciest sladký pozdrav. Všetkým sa výlet páčil, spoznali svoje okresné mesto z iného pohľadu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.