Návšteva členov Jednoty dôchodcov Gbely


Dátum článku: 27-05-2022


Tento týždeň našim seniorom, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov urobil radosť svojou návštevou výbor tejto organizácie. Priniesli im balíčky s ovocím, sladkosťami a to, čo ich najviac potešilo, bolo, že sa s nimi porozprávali po dlhej dobe osobne. Bolo to veľmi príjemné posedenie v altánku pri chladenom ovocno-mätovom nápoji a kávičke.