Návšteva rodičov s deťmi


Dátum článku: 27-05-2022


Veľmi nás potešila návšteva rodičov, ktorí sa spoločne stretávajú na fare v Gbeloch. Prišli nám skrášliť okolie veselými kresbami na chodníku pred budovou na Hudecovej ulici spolu s ich detičkami. Zopár klientov za nimi vyšlo von, keďže nám prialo i počasie. Porozprávali sa spolu, potešili, zaspievali si ... Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom za nápad a iniciatívu a ich deťom za spríjemnenie doobedia.