Deň matiek 2022


Dátum článku: 27-05-2022


Ďakujeme za nádherné vystúpenie ku Dňu matiek detičkám a p. učiteľkám z Mš Gbely. Ich krásne básničky, pesničky, tančeky potešili všetkých našich klientov. Priniesli zo sebou veselý džavot a úsmev na tváričkách, čím nám spestrili celý deň. Ďakujeme tiež za krásne srdiečka vyrobené z lásky.