POĎAKOVANIE - Výzva malej radosti


Dátum článku: 11-02-2022


Touto cestou by sme chceli srdečne POĎAKOVAŤ v mene klientov i zamestnancov Domu pokojnej staroby n.o., Gbely za zaslanie materiálov, pomôcok, darčekov a drobností pre terapeutické činnosti prostredníctvom "Výzvy malej radosti". Všetkým, čo nám poslali balíčky svojim veľkým srdcom, ochotou pomôcť a podieľať sa na podpore seniorov posielame srdečné pozdravy. Verte, alebo neverte, ale aj tak málo stačí k vyčareniu úsmevu, a potešeniu každého z nás. Sme radi, že na nás myslíte. POĎAKOVAŤ VÁM je to najmenej, čo môžeme urobiť.