Svätý Mikuláš 2021


Dátum článku: 07-12-2021


Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom, neobišiel ani tento rok náš Dom pokojnej staroby. Za cingotu zvončekov a s úsmevom na perách priniesli sladké balíčky všetkým našim klientom, ktorí si pre nich pripravili rôzne básničky, modlitby a pesničky. Naši klienti sú dôkazom toho, že tešiť sa z maličkostí je možné v každom veku, a nie sme na ne nikdy starí. Na záver sa všetci s Mikulášom pomodlili a s pozdravom do skorého videnia sa rozlúčili.